Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Novinky

Koronavirus

Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku 

Jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníků pečovatelské služby

V případě, že pracovník terénní sociální služby přijde do kontaktu s klientem s podezřením na virovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s klientem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.

Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí je zaměstnanec odeslán do domácí izolace. Je pak riziko, že v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku a budeme muset dočasně naši práci velmi omezit, nebo dokonce přerušit.  Žádáme tedy, aby každý klient, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci oznámil telefonicky do kanceláře pečovatelské služby na číslo 603 468 700, abychom domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

V případě, že je klient v domácí izolaci, není možné mu poskytnout péči ve zdravotnickém zařízení a není možné přerušit osobní péči o něj v domácnosti, zajistí sociální služba ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí optimální postup ochrany zaměstnance, edukaci zaměstnance a ochranné osobní a pracovní pomůcky určené pro práci s nakaženými koronavirem.

Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně. 

Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky
 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)
 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě klienta u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.
 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.